பதவி வெற்றிடங்கள் - NLDB : கிராமிய பொருளாதார அமைச்சு..!

Image result for nldb

பதவி வெற்றிடங்கள் - கிராமிய பொருளாதார அமைச்சு..!

தேசிய பண்ணை விலங்கு அபிவிருத்திச் சபையில் நிலவும் கீழ்காணும் வெற்றிடங்களுக்காக தகுதியுள்ள இலங்கை பிரஜைகளிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம்:


Source: thinakaran.lk (26.08.2017)
 
Previous Post Next Post