ஜனாதிபதி புலமைப்பரிசில் : க.பொ.த உயர்தரம்..!


க.பொ.த உயர்தர வகுப்பில் கல்வி கற்பதற்காக ஜனாதிபதி நிதியத்தினால் வழங்கப்படும் புலமைப்பரிசில்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 2017.10.13

முழு விபரம்:


Source : Thinakaran.lk (06.09.2017)

Previous Post Next Post