அரச வர்த்தமானி (2018.03.29) - அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் | கற்கைநெறிகள் | பரீட்சைகள்.


அரச வர்த்தமானி (2018.03.29) - அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் | கற்கைநெறிகள் | பரீட்சைகள்.

Government Gazette (2018.03.29) - Government Jobs | Government Courses | Examinations


பதவி வெற்றிடங்கள்

துறைமுகங்கள் மற்றும் காப்பற்துறை அமைச்சு.

- உதவி கப்பல் அளவையாளர்.
- உதவி அரச கப்பல் அளவையாளர்.
- பரீட்சை பரிசோதகர்.

இலங்கை போலிஸ்

- பொலிஸ் கொஸ்தாபல்.
- பெண் பொலிஸ் கொஸ்தாபல்.
- பொலிஸ் கொஸ்தாபல் சாரதி.

சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு.

- சட்ட அலுவலர்.

சமூக சேவைகள் திணைக்களம்.

- தொழிற் போதனா ஆசிரியர்.
- சைகை மொழிபெயர்ப்பாளர்.
- பயிலுனர் மொழிபெயர்ப்பாளர்.
- புனர்வாழ்வு உதவியாளர்.பரீட்சைகள்

இலங்கை நில அளவைத் திணைக்களம்.

- பட வரைஞர் சான்றிதழ் வழங்குவதற்காக நடாத்தப்படும் பரீட்சை.

முழு விபரம்:
Previous Post Next Post