• Latest Updates

  Sunday, March 18, 2018

  Staff Assistant - இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம்.


  Staff Assistant - இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம்.

  இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனத்தின் மேற்படி பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

  Salary Scale: 

  Training : 50,000/- 

  Permanent: 128,895/-

  விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 02.04.2018

  முழு விபரம்:

  Source : Sunday Observer (2018.03.18)
  www.manavarulagam.net | மாணவர்களுக்கான முதல்தர தமிழ் இணையதளம்.

  Total Pageviews