அலுவலக உதவியாளர், தொழிநுட்ப (ஆய்வுகூட) உதவியாளர் - Sri Lanka Tea Board


Sri Lanka Tea Board இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- அலுவலக உதவியாளர்.
- தொழிநுட்ப (ஆய்வுகூட) உதவியாளர்.


விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-09-18

முழு விபரம்:

Sri Lanka Tea Board, the Apex Body of the Tea industry in Sri Lanka is looking for dynamic and result oriented individuals who possess the following qualifications to be recruited for the following posts. 
Source : www.pureceylontea.com

மேலதிக விபரம் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவத்தினை கீழே உள்ள links களை அழுத்திப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

அலுவலக உதவியாளர்:

தொழிநுட்ப (ஆய்வுகூட) உதவியாளர்:
Previous Post Next Post