தமிழ் பேசுபவர்களுக்கான சிங்கள டிப்ளோமா கற்கைநெறி | Diploma Course in Sinhala for Tamil Speakers - இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:
தமிழ் பேசுபவர்களுக்கான சிங்கள டிப்ளோமா கற்கைநெறி

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 31.01.2019

முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2018.12.09)
Previous Post Next Post