புதிய கற்கைநெறிகள் - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் (USJP)


ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:
  • Diploma in Computer Based Accounting.
  • Advance Diploma in Computer Based Accounting.
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:  09-01-2019

முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2018.12.09)
Previous Post Next Post