பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் (EUSL)


 இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

 Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 
 
- Assistant Lecturer.
- Instructor.
- Instrument Care Taker cum Repairer.
- Welder.
- Gardner

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:  2019-01-04

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2018.12.10)

Previous Post Next Post