பதவி வெற்றிடம் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் (University of Colombo).


கொழும்பு பல்கலைக்கழத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

சாதாரண தரத்தில் 6 பாடங்களில் சித்தியடைந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 15.01.2019

முழு விபரம்:

கீழே அறிவித்தலில் உள்ளவாறு, உங்கள் CV மற்றும் ஏனைய தகவல்களை அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்பிவையுங்கள்.

Source - Sunday Observer (2018.12.16)
Previous Post Next Post