அரச பதவி வெற்றிடம் | Secretary - NCASL


National Construction Association of Sri Lanka இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி வெற்றிடம்: Secretary

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-24

முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2018.12.09)
Previous Post Next Post