முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - யாழ் பல்கலைக்கழகம்


யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-15

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2018.12.01)
Previous Post Next Post