Master of Human Resource Management - இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறி / Course of Study:
- Master of Human Resource Management

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:  15-01-2019

முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2018.12.09)
Previous Post Next Post