பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனம் | Graduates Teacher Vacancies - கிழக்கு மாகாணம்.


கிழக்கு மாகாண பாடசாலைகளில் நிலவுகின்ற ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்காக மாவட்ட ரீதியாக பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2018.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-01-04

Source: www.ep.gov.lk (2018.12.15)

Previous Post Next Post