Field Coordinator - விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைச்சு


விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Field Coordinator (Vidatha) III

சம்பள அளவு: 45,540/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-02-28

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.02.10)
Previous Post Next Post