23 பிரதேச சபை பதவி வெற்றிடங்கள் | Pradeshiya Sabha Vacancies


பிரதேச சபைகளில் நிலவும் 23 பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி வெற்றிடங்கள் மற்றும் அவற்றிற்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை கீழ் உள்ள link இணை அழுத்துவதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.குண்டசாலை பிரதேச சபை
மத்திய மாகாண அரசாங்க சேவையின் பதவி வெற்றிடங்கள்

- நூலக உதவியாளர்
- சுகாதார தொழிலாளர்


அளவ்வ பிரதேச சபை
ஆரம்ப தேர்ச்சி பெற்ற பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு -2019

- கனரக வாகன நடத்துநர் (ஒப்பந்த அடிப்படையில்)


கல்கமுவ பிரதேச சபை
சுகாதார தொழிலாளர் (ஒப்பந்தம்) பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல்


உடுபத்தாவ பிரதேச சபை
வடமேல் மாகாண அரசாங்க சேவையில் வெற்றிடத்திற்காக ஆட்சேர்ப்பு

- தொழில் கள தொழிலாளி
- மின்சார தொழிலாளி

Source - அரச வர்த்தமானி (2019.03.15)

மேலே உள்ள பதவி வெற்றிடங்களை அறிவித்தலில் உள்ளவாறு விண்ணப்பிக்க தகைமையுடையோர் விண்ணப்பிக்கலாம்.

பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முன்னர் அறிவித்தலில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களை நன்றாக வாசியுங்கள்.
Previous Post Next Post