விமானநிலைய உதவி முகாமையாளர் - விமானநிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் (இலங்கை) நிறுவனம்.


விமானநிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் (இலங்கை) நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:
- விமானநிலைய உதவி முகாமையாளர் (Assistant Airport Manager)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 29 March 2019

முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2019.03.17)
Previous Post Next Post