பதவி வெற்றிடம் - Sri Lanka Cricket


இலங்கை கிரிக்கெட் சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:
- Chief Financial Officer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 'அறிவித்தல்' திகதியில் இருந்து 7 நாட்கள்.

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.03.17)
Previous Post Next Post