பதவி வெற்றிடம் - பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு


பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
பதவி வெற்றிடம்:

- தொழில்நுட்ப உதவியாளர்

சம்பள அளவு: 64,000/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 ஏப்ரல் 29

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.04.14)
Previous Post Next Post