Investigation Officer, Communication Officer, Translator (English) - நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சு


நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Investigation Officer
- Communication Officer
- Translator (English)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 10.06.2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.05.26)
Previous Post Next Post