Lab Attendant - புவிச்சரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகம்.


புவிச்சரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Lab Attendant

சம்பள அளவு: 38,950/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 10

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.04.26)
Previous Post Next Post