அலுவலக உதவியாளர் (Office Aide), சாரதி (Driver) - இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சபை


இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- அலுவலக உதவியாளர் (Office Aide).

- சாரதி (Driver).

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 ஜூன் 07

முழு விபரம்:


Source - srilankabusiness.com
Previous Post Next Post