பௌதீக சிகிச்சையாளர் (Physiotherapist) - Institute of Sports Medicine


Institute of Sports Medicine இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- பௌதீக சிகிச்சையாளர் (Physiotherapist)

சம்பள அளவு: 58,590/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 ஜூன் 06

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.16)
Previous Post Next Post