Research Assistant, Project Assistant - யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்


யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Research Assistant.
சம்பள அளவு: 55,000/-

- Project Assistant.
சம்பள அளவு: 70,000/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 15

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.04.27)
Previous Post Next Post