பதவி வெற்றிடங்கள் (Vacancies) - தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை


தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Chief Engineer.
- Engineer.
- Engineering Assistant.
- Project Secretary

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 10.06.2019

முழு விபரம்:


Source - Sunday Observer (2019.05.26)
Previous Post Next Post