முகாமைத்துவ உதவியாளர் | Management Assistant (Accounts, Audit) - தேசிய நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை


தேசிய நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Management Assistant (Accounts, Audit)
முகாமைத்துவ உதவியாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.06.13

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.30)
Previous Post Next Post