புதிய கற்கைநெறிகள் - இலங்கை அரச பல்கலைக்கழகங்கள் | New Courses - Government Universities


இலங்கை அரச பல்கலைக்கழகங்கள் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:

✅ Postgraduate Diploma / M.Sc. in Real Estate Management & Valuation - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்.

✅ Postgraduate Diploma in Manufacturing Management - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்.

Master of Environment Management - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்.

Postgraduate Program in Electrical & Electronic Engineering - பேராதனை பல்கலைக்கழகம்.

Msc Eng./PG Dip. in Building Services Engineering - பேராதனை பல்கலைக்கழகம்.

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.06.02)
Previous Post Next Post