விரிவுரையாளர், சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் - University of Vocational Technology


இலங்கை தொழில்நுட்பவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் (University of Vocational Technology) நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- விரிவுரையாளர்.

- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.27

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.09.08)
Previous Post Next Post