Assistant Librarian (உதவி நூலகர்) - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்


ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Assistant Librarian
 (உதவி நூலகர்)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.01.06

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.12.23)
Previous Post Next Post