பதவி வெற்றிடங்கள் - Vavuniya Campus (யாழ் பல்கலைக்கழகம்)


யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Assistant Lecturer.
- Instructor in English.
- Demonstrator.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.01.07

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.12.21)
Previous Post Next Post