பதவி வெற்றிடங்கள் (Walk-in-Interview) - யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்


யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

(Walk-in-Interview)

- Temporary Assistant Lecture.
சம்பள அளவு: 49,860/-

- Temporary Demonstrator.
சம்பள அளவு: 40,920/-
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.01.21)
Previous Post Next Post