நூலகர் (Librarian) - யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்


யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- நூலகர் (Librarian)

சம்பள அளவு: 152,450/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 27.03.2020

விண்ணப்பப் படிவம் - Application Form

முழு விபரம்:


Source - jfn.ac.lk
Previous Post Next Post