பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய சேமிப்பு வங்கி (NSB)


தேசிய சேமிப்பு வங்கியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Assistant Manager (System Architecture)
- Information Security Engineer
- Data Centre Executive (System Architecture)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.28

முழு விபரத்தினையும் பெற்றுக்கொள்ள இங்கே அழுத்துங்கள்.

Source - Source: nsb.lk 
Previous Post Next Post