கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் - Cooperative Development Officer


மேல் மாகாண அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

-  Cooperative Development Officer
கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.06

முழு விபரம்:


Source - Government Gazette (2020.02.07)

Previous Post Next Post