பதவி வெற்றிடம் - யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்


யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Research Assistant

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.28

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.02.14)
Previous Post Next Post