பதவி வெற்றிடங்கள் - மக்கள் வங்கி


மக்கள் வங்கியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Head of Human Resources.
- Head of Marketing.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.02

முழு விபரம்:

 Peoples-Bank-Vacancy

Source - Sunday Observer (2020.02.16)
Previous Post Next Post