பதவி வெற்றிடங்கள் - மேல் மாகாண, மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை


மேல் மாகாண, மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- பொறியியலாளர்
- தொழில்நுட்ப அதிகாரி
- ஆய்வுகூட தொழில்நுட்பவியலாளர்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.15

முழு விபரம்:

Source - Thinakaran (2020.02.03)

Previous Post Next Post