கணக்கு உதவியாளர் (Post of Accounts Assistant)


விமானநிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் (இலங்கை) நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Post of Accounts Assistant (கணக்கு உதவியாளர்)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.16

முழு விபரம்:

Source - www.airport.lk
Previous Post Next Post