பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை மின்சார சபை (Ceylon Electricity Board)


இலங்கை மின்சார சபையில்  நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Electrical/Mechanical Superintendent

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.09.17
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.26)
Previous Post Next Post