பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை மின்சார தனியார் நிறுவனம் (Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd)


இலங்கை மின்சார தனியார் நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Electrical Engineer.
- Technical Officer.
- Administrative Officer.
- Holiday Bungalow Caretaker 

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-31
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.19)
Previous Post Next Post