பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை மின்சார சபை (Ceylon Electricity Board Vacancy)


இலங்கை மின்சார சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Environmental & Social Safeguard Specialist 

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.10.08
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.09.24)
Previous Post Next Post