பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை துறைமுக அதிகார சபை (Sri Lanka Ports Authority)


இலங்கை துறைமுக அதிகார சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Managing Director

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.09.15
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.09.08)
Previous Post Next Post