பதவி வெற்றிடங்கள் - Sri Lanka State Plantation Corporation


Sri Lanka State Plantation Corporation இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Clerk.
- Senior Clerk.
- Junior Clerk.
- Driver.
- Administrative Officer.
- Field Officer.
- Factory Officer.
- Welfare Officer.
- Estate Medical Practitioner.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.09.22
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.09.09)
Previous Post Next Post