பதவி வெற்றிடம் - தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை (National Water Supply & Drainage Board Vacancy)


தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Deputy General Manager (Commercial)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.11.30
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.11.15)
Previous Post Next Post