பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய இளைஞர் படையணி (National Youth Corps Vacancies)


தேசிய இளைஞர் படையணியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Management Assistant.
- Instructor (Tamil).
- Development Assistant.
- Accounts Officer.
- Network Administrator.
- Administration Officer.
- Assistant Director.
- Additional Director

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.12.15
 
முழு விபரம்:


Source - Daily News (2020.12.02)
Previous Post Next Post