பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் (Eastern University of Sri Lanka Vacancies)


இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Management Assistant.
- Translator.
- Nursing Officer.
- Public Health Inspector.
- Technical Officer.
 
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2021.03.05
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2021.02.17)
Previous Post Next Post