பதவி வெற்றிடம் - தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு (National Transport Commission Vacancies)


தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Assistant Director (Legal & Board Secretary)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2022.12.24
 
முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2022.12.11)
Previous Post Next Post