பதவி வெற்றிடம் - கமத்தொழில் அமைச்சு (Ministry of Agriculture Vacancies)


கமத்தொழில் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Operation & Sales Agent

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2022.12.28
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2022.12.11)
Previous Post Next Post