தொழில் வாய்ப்புக்கள் - இலங்கை மன்றம் (Sri Lanka Foundation )

Image result for sri lanka foundation

இலங்கை மன்றத்தின் (Sri Lanka Foundation) முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) உட்பட இன்னும் சில வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளனன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2017-07-26.

விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
Chairman
Sri Lanka Foundation,
No. 100, Sri Lanka Padanama Mawatha,
Independence Square,
Colombo-07.

முழு விபரம்:

அரசாங்க தொழில் வாய்ப்புக்கள்

Previous Post Next Post