தொழில் வாய்ப்புகள் - நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்..!

 Related image

தொழில் வாய்ப்புகள் - நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்..!

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களதின் பின்வரும் அறிவித்தலில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 15/09/2017.

முழு விபரம் :


Source: Daily News (2017.08.30)

Previous Post Next Post