Certificate Course in English / Tamil for Journalists - இலங்கை பத்திரிகை பேரவை..!

  
Certificate Course in English / Tamil for Journalists - இலங்கை பத்திரிகை பேரவை..!

இலங்கை பத்திரிகை பேரவையினால் நடாத்தப்படும் ஊடகவியலாளர்களுக்கான ஆங்கிலம் / தமிழ் சான்றிதழ் கற்கைநெறிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 15.09.2017

முழு விபரம்:
 

Source: sundayobserver.lk


Previous Post Next Post